05334746757 baceviletisim@gmail.com

Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan öğretilebilir zihin engelli bireylerin topluma kazandırılması, tek başına ayakta durabilmesi ve üretken olmalarını sağlayabilmek için çalışan eğitim ordusunun küçük bir grubuyuz.

     Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun her ülkede beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri nedeni ile özel olarak eğitim, rehabilitasyon ve koruma ihtiyacı duyan milyonlarca çocuk bulunmaktadır.

     "Eğitimde feda edilecek fert yoktur" ilkesinden yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığınca 2006 Yılı Ağustos ayında Balıkesir İli Susurluk İlçesi Aziziye Köyünde eğitime başladık.

     Okulumuzda eğitim gören öğrencilerin özellikleri itibarı ile yaşanan problemlerin çözümünde tüm okul personelinin özverili ve sıcak yaklaşımları etkili olmuştur.

     Toplumumuzu çalışmalarımızdan haberdar edebilmek onlara öğretilebilir, eğitilebilir ve otistik zihin engelleri tanıtabilmek amacı ile hazırladığımız WEB sitesi ile sizlere ulaştırabilmenin mutluluğu içinde özel eğitime uzak-yakın ilgi duyan tüm insanlara sonsuz sevgi ve saygılar.

OKULUMUZUN AMAÇLARI :

     Öğretilebilir zihin engelli öğrenci, eğitilebilir zihin engelli öğrenci, otistik çocuklar, özürü doğrultusunda zihin, beden, duygu ve ekonomi yönlerinden kendine yeterli birey haline getirmek.

     Var olan yeteneklerini en iyi kullanılabilir hale getirmek.

     Kapasiteleri oranında öz bakım, günlük yaşam ve iş becerilerini geliştirmek.

OKULUMUZDA EĞİTİM :

Okulumuzda 3 ana bölümde eğitim verilmektedir.

 • Ana Okulu Bölümü : Rehberlik ve araştırma merkezinde yapılan incelemede test alamayan ve gözlem sonuçlarına göre öğretilebilir seviyede olduğu saptanan ve tuvalet problemi olmayan öğrenciler anaokuluna alınır.
  Anaokulunun amacı çocukları eğitim–uygulama okuluna hazırlamak ve onlara alabildikleri kadar özbakım becerisi kazandırmaktır. Eğitim 3 yılla sınırlıdır.
 • Eğitim - Uygulama Okulu : Okulumuzun genel amacı gelen öğrenciyi tam bağımlı durumdan olabildiğince bağımsız duruma getirmektir. Bu amaç doğrultusunda 5 aşamada eğitim uygulanmaktadır.
                Özbakım 1 Grupları
                Özbakım 2 Grupları
                Ünite 1 Grupları
                Ünite 2 Grupları
                İş Eğitim ve Uygulama Grupları
  5 Aşamada ağırlıklı olarak 3 tür beceri eğitimi verilmektedir.
  • Özbakım Becerileri : Ağırlıklı olarak özbakım 1 ve özbakım 2 gruplarında kazandırılan kişinin özüne yönelik giyinme-soyunma, yemek yeme, kendi temizliğini yapma, tuvalet temizliği vb. becerilerdir.
  • Günlük yaşam becerileri : Ağırlıklı olarak ünite 1 ve özbakım 2 gruplarında kazandırılan günlük evde yakın çevrede yapılan rutin işlerdir. Çamaşır yıkama, ütü yapma, katlama, düzenleme, yemek yapma, bulaşık yıkama, süpürme, silme, temizleme vb. becerilerdir.
  • İş becerileri : Ağırlıklı olarak iş eğitimi ve uygulama gruplarında kazandırılan öğrenciyi üretici duruma getirmeye yönelik çalışmalardır. Makreme örgü işleri, ebru baskı, dokuma işleri, kağıt kıvırma, seramik işleri vb. çalışmalar.
   Beceri öğretimlerinin yanında; kavram öğretimleri (renk, sayı, şekil ve zıt kavramlar)
   Dikkat ve duyu çalışmaları (görme, işitme, tat alma, koku alma, dokunma duyularını, seçicilik ve ayırt etme özelliklerini geliştirici etkinlikler)
  • İnce kas gelişimini sağlayıcı çalışmalar. (El göz koordinasyonu çalışması, bilek el ve parmak kaslarını geliştirici çalışmalar.)
  • Beden eğitimi etkinlikleri. (Top oyunları, yürümeler, koşular denge hareketleri, vücut esnetme çalışmaları.)
  • Dil Eğitimi : Konuşma organlarını konuşmaya hazır hale getirici çalışmalar artikilasyon çalışması, müzik etkinliği, dinlenme, anlama ve ifade etme çalışmaları.
   Eğitim ve uygulama okulunun yaş sınırı 6 ile 18 arasıdır. Programı tamamlayan öğrenciye bitirme belgesi verilir. 18 yaşına gelip programı tamamlayamayan öğrenciye devam etti belgesi verilir.
  • Mesleki Eğitim merkezi : Bu bölüme yaşları 16-25 arasında olan okulumuz mezunları yanında başka bir okuldan gelme veya hiçbir eğitim almamış yetişkin zihin engelliler kursiyer olarak alınır. Eğitim süresi 1-3 yıl arasıdır. Bu bölümün amacı; kursiyerleri üretici hale getirip iş kurallarını kazandırmaktır.
   Bu amaç çerçevesinde okulumuzda "el becerilerini geliştirme ve fason iş üretim" kursları açılmıştır. Kurslar 2 seneliktir.

Blog

Sosyal Medya: