05334746757 baceviletisim@gmail.com

  • Okulumuzda öğrencilerin eğitiminden daha da önemli olan ailenin eğitilmesidir. Öğrencilerimiz haftada 5 gün, günde 6 saat okulda kalırken geri kalan süre evde geçmektedir. Bu nedenle okulda verilen eğitimin evde de devamını sağlamak amacıyla ayda 1 gün aile eğitimi toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca grup öğretmenleri bireysel olarak velilerle görüşerek okul eğitimini tanıtmaktadır.

 

 

Etkili bir eğitim ve rehabilitasyon çalışmasının aileyle iş birliği olmaksızın yürütülmesi imkansızdır. Etkili ve verimli bir özel eğitim, rehabilitasyon, aileyle işbirliği ve ailenin eğitime katılmasıyla doğru orantılıdır.
Öncelikle aileye çocuğun mevcut durumu ve ne tür eğitim ve rehabilitasyon programı uygulanacağı konusunda bilgilendirilerek konuyla ilgili: Görsel, işitsel ve yazılı kaynaklara ulaşabilmesi konusunda rehberlik yapılacaktır.
     Yapılacak her eğitim çalışmasından sonra aile kurum tarafından, çocuğun performans hakkında bilgilendirilecek, çocuğun aylık, yıllık ve günlük eğitim ölçekleri aileye düzenli ulaştırılacaktır, çocuk ile aile birlikte ailelerinde eğitime katılmasını sağlamak.
     Ailenin karşılaşabileceği sosyal- psikolojik sorunların çözümünde destek grupları oluşturmak.
     Ailenin toplumsal hayata uyum sağlaması, çocukların özür durumu daha kolay kabul etmeleri için ortak sorunları yaşayan diğer ailelerle iletişim kurmaları sağlanıp, yapılacak aylık veli toplantılarında diğer ailelerin duygularını anlama imkanı sağlayacak ortamlar yaratmak.
     Özürlü çocuğa sahip olmanın verdiği hayal kırıklığı, reddetme, kendini suçlama, depresif duygulanım ve benzeri durumların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
     Çocukların eğitimlerini mesleki düzeyde almalarına özenmek ve aileye katkıda bulunmalarını sağlamak, aileye bu konuda bilinçlendirilerek özürlülere hizmet veren eğitim merkezlerinden bu eğitimi talep etmeleri için bilinçlendirmek.
     Aileleri özürlü çocukların toplum içinde hak ettikleri terin temini için kamuoyuna yaratma ve ilgili sivil toplum örgütlerine katılmaya özendirmek.
     Aileleri özürlü çocuklarının sosyal, hukuksal ve ekonomik hakları hususunda bilgilendirmek.
     Ayrıca 0266 8715281-5 hat veya aliosmandemirtasvakfi@hotmail.com adresinde aileler çocukların eğitimi hakkında bilgilendirmeleri sağlanacak konuyla ilgili bilgi ve belgelere ulaşmalarını sağlamak.

Blog

Sosyal Medya: