05334746757 baceviletisim@gmail.com
blog image

BAÇEV bir sivil toplum kuruluşu olarak, ilk öğretimden başlayarak yüksek öğretim sonuna kadar ve yaşam boyu tüm boyutlarda yaptığı eğitime destek çalışmalarını sürdürmeyi,uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. Çocuklarımızı çağdaş, demokrat, laik, Atatürk devrimlerine bağlı ve bilimsel düşünme yetisine sahip bireyler olarak yetiştirmek kuruluş amacımızdır.

Blog

Sosyal Medya: